Tirsdag d. 21.marts 2023 indbyder Side by Side til workshop med sanger og proceskonsulent Malene Bichel fra Det rytmiske musikkonservatorium i København:
Hun arbejder med stemmen ud fra nogle andre præmisser end de rent sangtekniske, så det handler mere om at lære din stemme (og dig selv) at kende gennem forskellige udtryk.

Du vil komme langt omkring i brugen af din stemme, og du vil komme af med nogle af dine spændinger og blokeringer, som kan spænde ben for din sang i det daglige. Efter denne workshop tør vi godt love, at du tager anderledes fat, næste gang, du skal synge i kor.

For at flest muligt kan få udbytte af Malenes viden og erfaring vil vi invitere udvalgte kor fra Struer og Thyholm med til workshoppen.

Dagen efter – onsdag d. 22. marts kl. 19.00 – er Malene hovednavn ved et åbent, debatskabende forum i Folkets Hus. Der er fri entré.